Felhasználási feltételek

A weboldalt a WIEE üzemelteti, és a weboldalhoz kapcsolódó mindennemű jogok a WIEE vállalatot illetik. A felhasználó számára a weboldal csupán a mindenkori adott állapotában áll rendelkezésre, és amennyiben a jogszabályok megengedik, mindenfajta (kifejezett vagy vélelmezett) jótállás, ígéret vagy felelősség nélkül. A szándékos károkozás esetének kivételével a WIEE nem felelős azokért a károkért, amelyek ezen weboldal használata által vagy annak következtében keletkeztek. A WINGAS azonban semmi esetben nem felelős és nem vállal felelősséget az olyan indirekt, közvetett vagy véletlen károkért vagy azok következményeiért, amelyek ezen weboldal használata által vagy annak következtében léptek fel. A weboldalon közzétett összes termékinformációt vagy egyéb információt a WIEE a legjobb tudása szerint bocsátja rendelkezésre. Mindezen információ azonban – a jogszabályok által megengedett mértékig – nem alapoz meg semmiféle jótállást, ígéretet vagy felelősséget a WIEE részéről, és nem mentesíti a felhasználót saját vizsgálatok és tesztek elvégzése alól.

Amennyiben a felek másképp írásban nem rendelkeznek, a weboldal és annak tartalma, az ott található anyagok és információk nem bírálják felül az Általános Kereskedelmi Feltételeket.

A WIEE ezt a weboldalt saját belátása szerint és minden további felelősség nélkül bármikor bejelentés nélkül egészében vagy részben megváltoztathatja és/vagy üzemeltetését beszüntetheti, valamint nem kötelezhető arra, hogy a weboldalt aktualizálja. Az idegen weboldalakra mutató linkek („hivatkozások”) elhelyezésekor a WIEE nem azonosul sem az adott weboldalakkal, sem azok tartalmával. Továbbá a WIEE nem felelős az ilyen weboldalak vagy azok tartalmának elérhetőségéért. Az ezekre a weboldalakra mutató hivatkozások használata a felhasználó saját kockázatára történik. A weboldallal vagy annak használatával kapcsolatos mindenfajta jogi igény vagy eljárás – a nemzetközi magánjog rendelkezéseinek kivételével – a svájci törvények hatálya alá tartozik.